Hogan Assessments

Hogan Assessment Systems


In mijn werk als Executive Coach vind ik het belangrijk dat ik een betrouwbare assessment methodiek kan gebruiken als dat nodig blijkt.

Hoewel ik gecertificeerd ben voor een aantal assessment methodieken, werk ik met eindverantwoordelijken in organisaties bij voorkeur met de Hogan Leadership Forecast Series.

Deze van oorsprong Amerikaanse assessment methode wordt in zo’n 56 landen gebruikt om leiderschapspotentieel en -gedrag te kunnen meten en te voorspellen. In de USA werkt zelfs meer dan de helft van de Fortune 500 organisaties met de Hogan methodiek.

Ik geef om een aantal redenen de voorkeur aan de Hogan methodiek. De belangrijkste voor mij is dat de LFS uitstekend materiaal oplevert voor het kunnen werken aan diepgaand strategisch zelfinzicht, en dat daarmee aan de basis van kwalitatief hoogwaardig leiderschap gewerkt kan worden.